Actueel

Algemeen

28 juni 2016: Vrijwilligers gezocht voor WK Lifesaving

Het probleem kennen we allemaal! We hebben een enorm mooi evenement om trots op te zijn maar nu moet je allemaal vrijwilligers gaan vinden die je evenement kunnen dragen. Hier kunnen we uw hulp hard bij gebruiken want helaas is het vinden van mensen niet heel erg makkelijk. Van 5 t/m 18 september word in Noordwijk het Wk lifesaving georganiseerd. Lees de Flyer voor meer info

Vissen met gehandicapten. Lees meer

9 juni 2016: Het nieuwe clubblad Juni/Juli 2016 is uit. Klik hier

Bingoavond 28 Oktober 2016. Lees meer

Project beperken aalscholver predatie

Vanuit de VBC Rijnland wordt een inventarisatie gemaakt van de Aalscholvers in het beheersgebied. Het waterschap heeft nog niet precies voor ogen hoe ze deze informatie kunnen of gaan inzetten, zij zien het in eerste instantie als een inspiratiekaart. Als het waterschap nieuwe KRW projecten gaat opstarten kunnen zij mogelijk de aalscholver kolonies, die erg zwaar drukken op de belasting van de plassen (naast predatie) meenemen in de afweging om ergens maatregelen te treffen.

Nu is concreet de vraag aan jullie of jullie ergens op het water tegen Aalscholverproblematiek aan lopen? Dit kunnen kolonies zijn, maar ook foeragerende Aalscholvers. Zouden jullie deze exacte locaties willen doorgeven aan mij? Eventueel met foto’s om het probleem te ondersteunen.

Met vriendelijke groet,

Jorke Wessels
Sportvisserij MidWest Nederland

Jorke@sportvisserijmidwestnederland.nl

 

Het nieuwe clubblad Mei/Juni 2016 is uit. Klik hier

 

Binnenwater

Aad Bogaards plaatst zich voor NK Feeder 2016. Zie verslag en uitslag.

Jan de Ridder wint 6e 55+ wedstijd 15 Juni 2016.Zie de uitslag

 

 

Jan Vink wint 5e competitiewedstrijd 12 Juni 2016. Zie de uitslag

 

 

 

Jeugd

Viskamp voor de jeugd via summercamps. Zie Flyer

Kijk voor meer informatie over het programma op de site:

 

www.summercamps.nl/summer-camps-basecamp/fish-fun-camp