Contributie 2017 Boot

Bootlid incl. Vispas
Bootlid excl. Vispas
Contributie € 32,00 Contributie € 32,00
Tractor € 45,05 Tractor € 45,05
N.F.B. € 3,00 N.F.B. € 3,00
S.V.N. € 14,50 S.V.N. € 5,00
N.W.N. € 5,50 N.W.N. € 4,00
Totaal € 100,05 Totaal € 89,05
   
N.F.B.

Nederlandse Federatie van Brandingwatersportverenigingen

S.V.N. Sportvisserij Nederland
N.W.N. NoordWest Nederland

 

Voor vragen over contributie: kunt u een e-mail sturen.